Ogniskowa to odległość od środka soczewki kamery do punktu, w którym zostaną skupione promienie świetlne. Na szczęście, aby wybrać kamerę, nie trzeba być mistrzem fizyki, wystarczy spojrzeć na nasz schemat, który pokazuje jak ogniskowa odpowiada kątowi widzenia kamery.

U góry pole widzenia kamery wyrażone w stopniach. Na dole ogniskowa wyrażona w milimetrach. Im mniejsza ogniskowa, tym większe pole widzenia kamery.

 

 

ogniskowa