Co to jest ogniskowa kamery?

Ogniskowa to odległość od środka soczewki kamery do punktu, w którym zostaną skupione promienie świetlne. Na szczęście, aby wybrać kamerę, nie trzeba być mistrzem fizyki, wystarczy spojrzeć na nasz schemat, który pokazuje jak ogniskowa odpowiada kątowi widzenia kamery. U góry pole widzenia kamery wyrażone w stopniach. Na dole ogniskowa wyrażona w milimetrach. Im mniejsza ogniskowa, […]

Read more